RO
Modificări și completări în Monitorul Oficial al RM

Modificări și completări în Monitorul Oficial al RM

06 Martie 2018

La data de 2 martie 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 68-76 modificările și completările operate în anexa nr. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008.

Proiectul Hotărîrii Guvernului are drept scop actualizarea prevederilor schemei repartizării între organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte autorităţi administrative centrale, a responsabilităţii pentru gestionarea activităţilor ce ţin de executarea angajamentelor, inclusiv financiare, asumate de Republica Moldova sau de autoritatea respectivă faţă de organizaţiile internaţionale a cărei membră este, conform Hotărîrii Guvernului nr. 454 din 24.03.2008.

Astfel, în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24.03.2008 a fost inclusă Confederația Europeană de Probațiune și, corespunzător, organul central de specialitate al administraţiei publice sau autoritatea administrativă centrală responsabilă de executarea angajamentelor financiare față de aceasta.

În fapt, Inspectoratul Naţional de Probaţiune achită anual cotizaţia de membru al Confederaţiei Europene de Probaţiune din bugetul de stat, fapt care a impus o intervenție în legislația din domeniu în vederea asigurării unei concordanțe dintre starea de fapt și cea de drept.

Intrarea în vigoare a prezentului proiect va permite justificarea legală a mijloacelor financiare achitate din bugetul de stat către Confederaţia Europeană de Probaţiune. Or, calitatea de membru în organizația dată aduce un șir de beneficii pentru instituțiile naționale din domeniul probațiunii, dat fiind faptul că Confederația Europeană de Probațiune reprezintă o excelentă platformă de comunicare și schimb de informație, experiență/bune practici în domeniul de referință.

Totodată această organizație desfășoară o activitate intensă în vederea promovării probațiunii la nivel european prin reprezentarea sectorului dat în cadrul altor organizații europene, cum ar fi Uniunea Europeană și Consiliul Europei, dar și la nivel local, prin acordarea suportului la promovarea probațiunii de către instituțiile de profil naționale.

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente disponibile pentru monitorizarea electronică 155
Noutăți
"O zi din viața unui consilier de probațiune"
22 Iulie 2021
O justiție penală eficientă este mai mult decât o justiție retributivă
19 Mai 2021
Ministerul Justiției lansează concursul de desene cu genericul: “Tu ești tot ce am pe lume, Tu ești un copil minune!”
14 Mai 2021
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Programul probațional "Drink&Drive"- condiție obligatorie de redobândire a dreptului de a conduce
21 Iunie 2021
Cum posturile de muncă îi țin pe foștii deținuți departe de recividvă
19 Mai 2021
Agresorii familiali vor fi monitorizați electronic cu ajutorul unei brățări speciale
29 Martie 2021
noi in facebook

Modificări și completări în Monitorul Oficial al RM

loading ...