RO
Instruirea consilierilor de probaţiune în vederea implementării programelor probaţionale

Instruirea consilierilor de probaţiune în vederea implementării programelor probaţionale

21 Mai 2015


La 20 mai 2015 in incinta Oficiului central de probaţiune s-a desfăşurat pregătirea  consilierilor de probaţiune în vederea derulării programelor de probaţiune "Program individualizat de lucru cu beneficiarii condamnaţi pentru violenţă" şi Programului vocaţional pentru minori "Calea spre succes".
 
Activitatea de pregătire a consilierilor de probaţiune a fost coordonată de Ina FODOR, specialist principal al Serviciului probaţiune juvenilă şi presentinţială, la care au participat 20 consilieri de probaţiune.
 
Scopul programului individualizat de lucru cu beneficiarii condamnaţi pentru violenţă constă în susţinerea subiectului probaţiunii condamnat pentru violenţă în dezvoltarea abilităților şi competențelor de ași gestiona şi controla propria furie/agresivitate şi să răspundă, în mod corespunzător, situaţiilor care au condus la apariţia acesteia.
 
Programul individualizat de lucru cu beneficiarii condamnaţi pentru violenţă este particularizat la nevoile subiecţilor probaţiunii condamnaţi pentru violenţă. Această manieră de lucru promovează dezinstituţionalizarea, implicând activ subiectul probaţiunii în identificarea propriului traseu de reintegrare socială şi corecţie a comportamentului. Se pune un accent deosebit pe resursele interioare ale subiectului probaţiunii condamnat pentru violenţă, pe motivaţia spre schimbare, cu scopul creşterii nivelului de adaptare al persoanei la cerinţele unei vieţi independente, reducerea riscului de recidivă,  comiterii unei noi încălcări de lege şi norme sociale. Grupul ţintă sunt subiecţii probaţiunii condamnaţi pentru violenţă.
 
Finalităţile programului individualizat de lucru pentru subiecţii probaţiunii condamnaţi pentru violenţă, beneficiari al serviciului de probaţiune, vizează deţinerea abilitaţilor de viaţă independentă, dezvoltarea unui comportament prosocial cu respectarea normelor sociale, capacităţi care facilitează reintegrarea şi resocializarea subiectului probaţiunii.
 
Programul vocaţional pentru minori "Calea spre succes" a fost conceput sub forma unei intervenţii de grup, proiectată şi realizată astfel încât să îndeplinească standardele de calitate (şi impact) sugerate în literatura de specialitate, precum şi de către practicienii din domeniu şi să-şi atingă obiectivul major: reducerea nivelului indeciziei în ceea ce priveşte alegerea carierei, corelată cu sporirea sentimentului auto eficienței în domeniul alegerii carierei, în rîndul adolescenților, precum şi a nivelului de angajare în procesele specifice acestui domeniu de dezvoltare individuală. Programul vocaţional pentru minorii subiecţi ai probaţiunii are un caracter formativ şi de dezvoltare personală cu scop de orientare vocațională în vederea integrării profesionale a tinerilor. 
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică 40Disponibile 170Aplicate
Noutăți
Vizita de studiu cu informarea delegației române privind Monitorizarea electronică a persoanelor în cadrul procedurilor judiciare și execuțional penale
27 August 2021
Prima etapă de evaluare a impactului implementării Legii 85, dintre IGP și INP
02 August 2021
"O zi din viața unui consilier de probațiune"
22 Iulie 2021
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Terapie la MORGĂ!
22 Septembrie 2021
Șoferii care au urcat la volan în stare de ebrietate trebuie să lucreze o zi la morgă pentru a-și recupera permisul
17 Septembrie 2021
Extinderea informării populației privind consecințele depistării în stare de ebrietate și obligativitatea parcurgerii Programului probațional ”Drink&Drive”
03 Septembrie 2021
noi in facebook

Instruirea consilierilor de probaţiune în vederea implementării programelor probaţionale

loading ...