RO
Convenţia de parteneriat încheiată între Oficiul central de probaţiune şi Universitatea de Stat din Moldova

Convenţia de parteneriat încheiată între Oficiul central de probaţiune şi Universitatea de Stat din Moldova

05 Februarie 2015

 

Astăzi, 5 februarie 2015, a fost semnată Convenţia de parteneriat între Oficiul central de probaţiune şi Universitatea de Stat din Moldova.

Obiectivul acestei colaborări îl constituie stabilirea unui parteneriat reciproc avantajos între Părţi, în scopul ajustării procesului de formare profesională a studenţilor Universităţii la necesitățile pieţii muncii şi acordării asistenţei ştiinţifico – consultative.

Printre angajamentele Universităţii sunt: furnizarea Oficiului central de probaţiune permanent informaţii privind activitatea universitară, inclusiv conţinuturile studiilor; modernizarea planurile şi programele de studii conform cerinţelor înaintate şi ţinîndu-se cont de perspectiva dezvoltării în domeniul respectiv de activitate; organizarea cu participarea specialiștilor din cadrul OCP a meselor rotunde cu genericul familiarizării studenţilor şi profesorilor cu realităţile activităţii acestora, cu posibilităţi de stagiere a studenţilor şi de angajare la lucru după absolvire şi altele.
 
În acest context, Sergiu MĂRGĂRINT, Şef adjunct al Oficiului central de probaţiune a comunicat că OCP, în urma semnării acestei convenţii, va beneficia de suportul Universităţii privind soluţionarea problemelor tehnice curente şi de perspectivă (cercetare, proiectare, investigare) prin implicarea la soluţionarea acestora a corpului profesoral – didactic, a potenţialului ştiinţific şi a studenţilor; va selecta şi va încheia benevol, în modul stabilit, contracte individuale cu studenţii selectaţi de către Universitate şi angajarea acestora la lucru după absolvire; va permite, la propunerea Partenerului, efectuarea de către studenţi a stagiilor de practică, utilizând după caz, potenţialul creativ şi de muncă al stagiarilor, supraveghind şi validând activitatea acestora. 
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente disponibile pentru monitorizarea electronică 155
Noutăți
"O zi din viața unui consilier de probațiune"
22 Iulie 2021
O justiție penală eficientă este mai mult decât o justiție retributivă
19 Mai 2021
Ministerul Justiției lansează concursul de desene cu genericul: “Tu ești tot ce am pe lume, Tu ești un copil minune!”
14 Mai 2021
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Programul probațional "Drink&Drive"- condiție obligatorie de redobândire a dreptului de a conduce
21 Iunie 2021
Cum posturile de muncă îi țin pe foștii deținuți departe de recividvă
19 Mai 2021
Agresorii familiali vor fi monitorizați electronic cu ajutorul unei brățări speciale
29 Martie 2021
noi in facebook

Convenţia de parteneriat încheiată între Oficiul central de probaţiune şi Universitatea de Stat din Moldova

loading ...