RO
Convenţia de parteneriat încheiată între Oficiul central de probaţiune şi Universitatea de Stat din Moldova

Convenţia de parteneriat încheiată între Oficiul central de probaţiune şi Universitatea de Stat din Moldova

05 Februarie 2015

 

Astăzi, 5 februarie 2015, a fost semnată Convenţia de parteneriat între Oficiul central de probaţiune şi Universitatea de Stat din Moldova.

Obiectivul acestei colaborări îl constituie stabilirea unui parteneriat reciproc avantajos între Părţi, în scopul ajustării procesului de formare profesională a studenţilor Universităţii la necesitățile pieţii muncii şi acordării asistenţei ştiinţifico – consultative.

Printre angajamentele Universităţii sunt: furnizarea Oficiului central de probaţiune permanent informaţii privind activitatea universitară, inclusiv conţinuturile studiilor; modernizarea planurile şi programele de studii conform cerinţelor înaintate şi ţinîndu-se cont de perspectiva dezvoltării în domeniul respectiv de activitate; organizarea cu participarea specialiștilor din cadrul OCP a meselor rotunde cu genericul familiarizării studenţilor şi profesorilor cu realităţile activităţii acestora, cu posibilităţi de stagiere a studenţilor şi de angajare la lucru după absolvire şi altele.
 
În acest context, Sergiu MĂRGĂRINT, Şef adjunct al Oficiului central de probaţiune a comunicat că OCP, în urma semnării acestei convenţii, va beneficia de suportul Universităţii privind soluţionarea problemelor tehnice curente şi de perspectivă (cercetare, proiectare, investigare) prin implicarea la soluţionarea acestora a corpului profesoral – didactic, a potenţialului ştiinţific şi a studenţilor; va selecta şi va încheia benevol, în modul stabilit, contracte individuale cu studenţii selectaţi de către Universitate şi angajarea acestora la lucru după absolvire; va permite, la propunerea Partenerului, efectuarea de către studenţi a stagiilor de practică, utilizând după caz, potenţialul creativ şi de muncă al stagiarilor, supraveghind şi validând activitatea acestora. 
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică 40Disponibile 170Aplicate
Noutăți
Mecanismul de reintegrare socială a persoanelor eliberate din detenție- obiectiv de perfecționare în vizorul Ministerului Justiției
16 Septembrie 2022
Vizita delegației Serviciului penetenciar și de probațiune din Suedia
16 Septembrie 2022
AJPP continuă instruirea consilierilor de probațiune
15 Septembrie 2022
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Brățara electronică: Într-un an de când agresorii familiali sunt obligați să o poarte, rata recidivelor de violențe s-a redus la 19%
15 Aprilie 2022
Șoferii prinși beți, pedepsiți cu morga!
29 Martie 2022
Ce-i sperie pe şoferii care urcă beţi la volan - o zi la morgă sau amenzile?
29 Martie 2022
noi in facebook

Convenţia de parteneriat încheiată între Oficiul central de probaţiune şi Universitatea de Stat din Moldova

loading ...