RO
Colaborarea între ANPM și Biroul de probațiune Bălți

Colaborarea între ANPM și Biroul de probațiune Bălți

10 Octombrie 2018

Așa cum ne-am propus, la 09.10.2018, au fost demarate activitățile comune dintre INP și ANPM.

Astfel, în cadrul unei ședințe comune dintre ANPM și Biroului de Probațiune Bălți, au fost atinse următoarele aspecte:

- A fost prezentată profesia de para-jurist și rolul/activitățile ANPM;

- A fost prezentat profilul beneficiarilor de probațiune;

- S-a convenit asupra modalității de prestare a serviciilor de asistență juridică primară de către para-jurist. 

De comun acord am convenit că inițial angajații Biroului de Probațiune Bălți vor informa personal beneficiarii de probațiune despre faptul că pot deneficia de asistență juridică primară. Acestora li se vor acorda cartea de vizită a para-juristului, pentru a putea contacta telefonic în caz de necesitate. Pe parcurs se va duce o evidență în vederea stabilirii numărului de persoane care solicită asistență juridică primară și se va stabili ziua, orele cînd ar fi mai potrivit/comod pentru beneficiari pentru a se consulta cu para-juristul. Astfel se va stabili un grafic de activitate a para-juristului în cadrul biroului de probațiune.

- S-a vorbit despre provocările cu care se confruntă Biroul, consilierii în vederea documentării beneficiarilor:

1. Una din probleme ar consta în faptul că Agenția Servicii Publice aplică standarde duble în vederea eliberării pașapoartelor beneficiarilor de probațiune. De exemplu: pentru beneficiarii care întrunest criterii similare se iau decizii diferite de a li se perfecta sau nu pașaport. Celor ce li se refuză perfectarea pașaportului nu li se acordă răspuns motivat în scris.

2. O altă problemă evidențiată constă în imposibilitatea documentării (perfectarea buletinului de identitate) beneficiarilor de probațiune din cauza lipsei vizei de reședință.

3. O altă problemă abordată este limitarea beneficiarilor de probațiune la serviciile/beneficiile acordate de către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, persoanelor cu probleme de sănătate.

În acest sens, ANPM și-a propus suportul ân vederea facilitării comunicării dintre instituțiile responsabile (Biroul de Probațiune Bălți sau Inspectoratul Național de Probațiune, Agenția Servicii Publice, Agenția de Ocupare a Forței de Muncă) în vederea depășirii acestor probleme.

Astfel am venit cu propunerea de a organiza un eveniment/întrunire care ar servi drept platformă de comunicare dintre instituțiile vizate, scopul acestui eveniment fiind:

  •  identificarea celor mai bune soluții în vederea depășirii problemelor menționate mai sus;
  • înaintarea propunerilor în vederea adaptării cadrului legal vizat;
  • îmbunătățirea comunicării dintre instituțiile publice.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică 40Disponibile 170Aplicate
Noutăți
Conferința internațională anuală "Pedeapsa care promovează schimbările"
07 Octombrie 2021
Vizita de studiu cu informarea delegației române privind Monitorizarea electronică a persoanelor în cadrul procedurilor judiciare și execuțional penale
27 August 2021
Prima etapă de evaluare a impactului implementării Legii 85, dintre IGP și INP
02 August 2021
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Terapie la MORGĂ!
22 Septembrie 2021
Șoferii care au urcat la volan în stare de ebrietate trebuie să lucreze o zi la morgă pentru a-și recupera permisul
17 Septembrie 2021
Extinderea informării populației privind consecințele depistării în stare de ebrietate și obligativitatea parcurgerii Programului probațional ”Drink&Drive”
03 Septembrie 2021
noi in facebook

Colaborarea între ANPM și Biroul de probațiune Bălți

loading ...