RO
Bilanțul activității Oficiului central de probațiune, semestrul I al anului 2013

Bilanțul activității Oficiului central de probațiune, semestrul I al anului 2013

15 Iulie 2013

     Astăzi, 12 iulie 2013, în incinta Oficiului central de probațiune a avut loc ședința de totalizare a activității sistemului de probațiune pentru perioada semestrului I al anului 2013. Ședința a fost prezidată de Vladimir Popa, Șef al Oficiului central de probațiune, Ruslan Zamfirov, procuror, Secţia Control al respectării legilor la executarea pedepselor din cadrul Procuraturii Generale și Sergiu Mărgărint, Șef adjunct al Oficiului central de probațiune.

     Conform ordinei de zi, au fost puse în discuţie subiecte care au vizat atît progresele obţinute de Oficiul central de probațiune și subdiviziunile sale pe parcursul semestrului I, cît şi neajunsurile existente pe diferite segmente de activitate.

 
Analiza făcută în cadrul ședinței de bilanț, demonstrează că Oficiul central de probațiune şi-a orientat eforturile în această perioadă spre dezvoltarea profesională a consilierilor de probațiune, a implicării consilierilor în activități de asistență, consiliere psihosocială și supraveghere în comunitate a persoanelor aflate în conflict cu legea penală, în scopul reintegrării acestora în societate și protejării comunității de riscul recidivei.
           
      Ca rezultat al activității sistemului de probațiune, în semestrul I 2013 s-au obținut următoarele:
·derularea programului - pilot “Motivația spre schimbare”, cu implicarea a 31 de beneficiari ai probațiunii, dintre care 24 au finisat programul.
· desfășurarea instruirilor consilierilor de probațiune în colaborare cu Institutul Național al Justiției, Misiunea NORLAM, Institutul de Reforme Penale, Direcția probațiune din cadrul Ministerului Justiției al României și Serviciul de Probațiune din Letonia;
· au fost încheiate acorduri de colaborare cu instituţii superioare de învăţământ din republică în vederea desfăşurării stagiilor de practică şi de licenţă a studenţilor absolvenţi a facultăţilor de psihologie şi asistenţă socială, cum ar fi: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova și Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată;
· semnarea acordului de cooperare privind numirea unui Coordonator de liberare în Penitenciarul pentru copii nr.10 Goian, acord trilateral încheiat între OCP, Departamentul instituțiilor Penitenciare și Misiunea NORLAM;
·semnarea acordului de colaborare dintre Oficiul central de probaţiune şi Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”;
· în scopul prevenirii comiterii infracţiunilor în rândurile minorilor au fost desfăşurate, cu implicare actorilor comunitari, următoarele activităţi: activităţi de timp liber (excursie la Mănăstirea Saharna, Soroca, Grădina Zoologică); acțiuni educativ-preventive (lecţii) în cadrul instituţiilor de învățământ, au fost efectuate 40 de lecţii. Numărul de copii implicați în activităţi – peste 1360;
·aprobarea Codului de etică al consilierului de probaţiune (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 64-68 din 29 martie 2013), care are drept scop instituirea principiilor de bază ale eticii consilierului de probaţiune şi asigurarea comportamentului ireproşabil al acestuia.

            Deasemenea, în cadrul ședinței de bilanț, Vladimir Popa a apreciat activitatea Biroului de probațiune Rîșcani Nord cu cele mai bune performanțe înregistrate pe parcursul semestrului.

            În finalul ședinței, Șeful OCP a făcut o analiză a activității instituției, punctând principalele reușite, dar și acțiunile ce urmează a fi realizate pentru implementarea eficientă a reformei în sectorul justiției.


 

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică 40Disponibile 170Aplicate
Noutăți
Mecanismul de reintegrare socială a persoanelor eliberate din detenție- obiectiv de perfecționare în vizorul Ministerului Justiției
16 Septembrie 2022
Vizita delegației Serviciului penetenciar și de probațiune din Suedia
16 Septembrie 2022
AJPP continuă instruirea consilierilor de probațiune
15 Septembrie 2022
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Brățara electronică: Într-un an de când agresorii familiali sunt obligați să o poarte, rata recidivelor de violențe s-a redus la 19%
15 Aprilie 2022
Șoferii prinși beți, pedepsiți cu morga!
29 Martie 2022
Ce-i sperie pe şoferii care urcă beţi la volan - o zi la morgă sau amenzile?
29 Martie 2022
noi in facebook

Bilanțul activității Oficiului central de probațiune, semestrul I al anului 2013

loading ...