RO
Ateliere de lucru privind punerea în executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii

Ateliere de lucru privind punerea în executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii

06 Octombrie 2016


În perioada 03-04 octombrie 2016 au fost organizate în cadrul Centrului de reabilitare a persoanelor liberate de pedeapsă penală Florești și Inspectoratului Național de Probațiune ateliere de lucru privind executarea muncii neremunerată în folosul comunității cu participarea consilierilor de probatiune şi a reprezentanţilor Administraţiei publice locale din raioanele respective, cu suportul Proiectului finanțat de UE ,,Sprijin acordat sistemelor de executare, probatiune şi reabilitare în Moldova,, EUTAP 4.
 
Scopul desfășurării atelierelor a fost identificarea problemelor interinstituționale care se ivesc în activitatea de asigurare a executării pedepsei menționate, sporirea eficienței executării pedepsei pentru corectarea condamnaților și preîntâmpinarea abaterilor de la legislația execuțional-penală.
 
Discuţiile au inițiat cu relatarea bunelor practici existente în colaborarea între cele două instituţii. Astfel, au avut cuvânt dl Dumitru Cebotari, primar al s. Pohorniceni, rl Orhei şi dl Mihail Burlacu, primar al com. Zagarancea, rl Ungheni, menționând că  relaţiile de colaborare cu birourile de probaţiune sunt de succes şi executarea muncii de către condamnați aduce şi beneficii economice la bugetul local, pe lîngă, aspectul psihologic și de resocializare a condamnatului, mai mult ca atât, că scopul final al pedepsei penale este prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.
 
În acest sens, dna I. Cornescu, lider de proiect EUTAP 4 a menţionat că estimarea economiilor în urma executării pedepsei sub formă de MNFC este binevenită, în special, pentru motivarea judecătorilor de a aplica mai des pedeapsa respectivă.
 
În cadrul ședinței au fost relatate pactici bune de lucru în procesul de asigurare a executării pedepsei. De exemplu, Biroul de probaţiune Ciocana, mun. Chişinău a menţionat că condamnaţii, care au manifestat un comportament exemplar în timpul executării orelor de lucru, ulterior au fost angajaţi în instituţia în care au lucrat.
 
Totodată, atât dl I. Golubţov, șef al Direcției monitorizarea activității de probațiune, cât şi dna I. Cornescu au menţionat, că la stabilirea tipurilor de lucrări pentru condamnați, în primul rând urmează de a se preciza calificarea acestuia, în scopul evitării aplicării monotone doar a lucrărilor de salubrizare pentru toţi condamnaţii. O precizare în acest sens a fost făcută şi pentru reprezentanţii APL, de a diversifica la maximum posibil tipurile de lucrări pentru condamnaţi, pentru a selecta reieşind din evaluarea psihosocială a acestora.  
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente disponibile pentru monitorizarea electronică 155
Noutăți
O justiție penală eficientă este mai mult decât o justiție retributivă
19 Mai 2021
Ministerul Justiției lansează concursul de desene cu genericul: “Tu ești tot ce am pe lume, Tu ești un copil minune!”
14 Mai 2021
Campania de caritate „Doar din Suflet"
16 Aprilie 2021
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Cum posturile de muncă îi țin pe foștii deținuți departe de recividvă
19 Mai 2021
Agresorii familiali vor fi monitorizați electronic cu ajutorul unei brățări speciale
29 Martie 2021
Monitorizarea agresorilor familiali prin GPS
22 Martie 2021
noi in facebook

Ateliere de lucru privind punerea în executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii

loading ...