RO
Activitatea consilierilor de probațiune în lucru cu minori cu prilejul sărbătorii 1 Iunie – Zilei Internaționale a Copilului

Activitatea consilierilor de probațiune în lucru cu minori cu prilejul sărbătorii 1 Iunie – Zilei Internaționale a Copilului

02 Iunie 2014


 

Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Copilului în Birourile de probaţiune a devenit, deja, o tradiţie ce oferă copiilor cu probleme sociale prilejul de a socializa şi de a pune în valoare abilităţile lor culturale şi sportive.
În acest context, Birourile de probaţiune au organizat în perioada 15.05.2014 - 03.06.2014, o serie de manifestări cultural–artistice,cultural–sportive, activităţi turistice şi educativ-preventive la care au participat, alături de cei 134 de minori condamnați și 734 elevi din cadrul liceelor din republică.
 
Programul manifestărilor desfăşurate cu minorii în această perioadă a cuprins:
I. Activităţi de timp liber:
a) Activităţi turistice:
1)la 24.05.2014 BP Botanica, cu contribuţia agentului economic „Industrial Manufacturing Group” SRL, a organizat o excursie la Mănăstirea „Sf. Gheorghe” din s. Suruceni, r-l Ialoveni (au participat 2 minori).
2) la 30.05.2014 BP Căuşeni a organizat o excursie la monumentul de arhitectură (sec. XVI-XVII) „Adormirea Maicii Domnului” din or. Căuşeni (au participat 5 minori aflaţi în evidenţa).
3) la 30.05.2014 BP Călăraşi a organizat o excursie la Mănăstirea Hârjauca, la care a participat un minor aflat în evidență.
4) la 05.06.2014 BP Ialoveni a organizat o excursie la Mănăstirea ,,Sf. Gheorghe,, din s. Suruceni, r-l Ialoveni (au beneficiat 2 minori).
5) la 20.05.2014 BP Taraclia a desfăşurat o excursie la Penitenciarul №1 or. Taraclia la care au participat 18 elevi din gimnaziul „G. I. Inzova”.
6) la 01.06.2014 graţie colaborării cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului 18 subiecţi ai probaţiunii aflaţi în evidența Birourilor de probaţiune din municipiul Chişinău sau bucurat de o excursie la menajerie. Vizitarea Grădinii Zoologice a adus bucuria conectării la lumea animală a planetei noastre, minorii au descoperit minunate taine despre multe dintre viețuitoarele, de la cele mai cunoscute din copilărie până la cele mai exotice.
Astfel, activitățile interactive realizate în acest prilej și ghidajele tematice le-au permis minorilor, în total 46, să dobândească noi cunoștințe istorice și etnografice, ajutându-le să înțeleagă patrimoniul cultural național și valoarea unui monument istoric.
b) Activităţi cultural-sportive: 43 de minori aflaţi în evidenţa Birourilor de probaţiune  Buiucani, mun. Chişinău, Centru, mun. Chişinău, Orhei, Ialoveni, Ştefan Vodă, Bălţi, Cahul, Donduşeni, Drochia, Leova, Nisporeni, Rezina, Râșcani Nord, Ungheni au participat la serbarea Zilei Internaţionale a Copilului organizată de Administraţia publică locală în cooperare cu Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Direcţia Învățământ Tineret şi Sport, IRP, Serviciul de asistenţă psihopedagogică, ONG-uri. La nivel local, s-au desfăşurat activităţi recreative cum ar fi: desene pe asfalt, jocuri distractive, acţiuni artistice, întreceri sportive, concursuri interactive. La finele activităţii toţi copii participanţi au primit de la organizatori diplome, cadouri, totodată copii au fost serviţi cu meniul festiv.
 

II. Acţiuni de caritate:           

 

1) la 23.05.2014 BP Basarabeasca în colaborare cu Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei au acordat suport material temporar familiei cu copii în situaţie de risc în sumă de 350,00 lei (a beneficiat de suport material un minor).
2) BP Cimişlia în colaborare cu APL „Ivanovca Nouă” şi Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei au acordat un ajutor material în sumă de 350,00 lei unei condamnate aflată în evidență, totodată, cei 3 copii minori ai familiei acesteia au fost implicaţi la diferite programe de socializare şi integrare.
3) BP Căuşeni în colaborare cu APL, DPDC au organizat o acţiune de caritate, oferind unui minor, subiect al probaţiunii, un colet cu produse alimentare, dulciuri şi îmbrăcăminte.
4) În perioada 15.05.2014-03.06.2014 BP Rezina în colaborare cu Biserica Creştină Evanghelică Baptistă „Lumina Adevărului” au desfăşurat acţiuni de caritate prin donarea vestimentaţiei subiecţilor de probaţiune minori (au beneficiat 3 minori) şi copiilor minori ai subiecţilor de probaţiune conform art. 96 (au beneficiat 4 minori).
5) BP Ungheni în colaborare cu Biserica ,,SF. Gheorghe” au susținut financiar familia unui condamnat în evidența probațiunii, care are la întreţinere 5 copii minori.
Ca urmare, prin acţiuni de caritate, cu sprijinul asistentului social, administraţiei locale, organizației religioase au fost susţinuţi 17 minori. Scopul acţiunii de caritate fiind consolidarea familiilor social vulnerabile şi ajutorul părinţilor aflaţi în situaţie financiară şi materială precară.
 

III. Acţiuni educativ-preventive (lecţiile) în cadrul instituţiilor de învăţământ: 

 

1) la 22-23 mai 2014 BP Ciocana în colaborare cu Liceul Teoretic „Gaudeamus” şi „Petru Zadnipru”au organizat lecţii informativ-educative în clasele a 5-a şi 7-a cu genericul „Impactul violenței asupra formării personalității copilului” (au participat 54 elevi).
2) la 20.05.2014 BP Anenii Noi a desfăşurat ora educativă în Gimnaziul din satul Floreni, r-l Anenii Noi cu subiectul „Prevenirea comportamentului delincvent” (au participat 25 elevii claselor VIII-IX).
3) la 27.05.2014 BP Basarabeasca în colaborare cu Inspectoratul de poliţie au desfășurat, activităţi de prevenire şi combaterea violenţei în familie şi în rândul minorilor, cu elevii claselor a VI-a, a VII-a, a VIII-a şi a XI-a Liceului Teoretic „Ştefan cel Mare ” din s. Carabetovca. La activitate au participat 42 elevi.
4) la 20.05.2014 BP Briceni în cadrul Liceului Teoretic din s. Varniţa a desfăşurat o lecţie cu genericul „Delincvenţa juvenilă”, la care au participat 32elevi din clasele V-VIII.
5) la 30.05.2013 BP Briceni în cadrul Liceului Teoretic din s. Grimăncăuţi a petrecut seminarul cu genericul „Probaţiunea Juvenilă”. La activitate au participat 32 elevi.
6) la 26.05.2014 BP Cahul în comun cu reprezentantul Biroul de siguranţă copii IP Cahul, au organizat lecţia informativ-educativă în Gimnaziul „Mihai Eminescu”, s. Crihana-Veche, r-l Cahul cu tematica „Micşorarea riscului de comitere a infracțiunilor in rândul minorilor ”. La activitate au participat 25 elevi.
7) la 27.05.2013 BP Cantemir în Gimnaziul „Delta” din s. Tartaul a organizat lecţia informativ-educativă cu clasele IX-A, IX-B cu genericul „Probaţiunea Juvenilă. Consecinţele pedepsei penale” la care au participat 27 elevi.
8) la 30.05.2014 BP Comrat împreună cu IP în liceul №2 or. Comrat au petrecut o lecţie de informare cu tematica „Activităţile de probaţiune în privinţa minorilor. Profilaxia delincvenţei juvenile. Securitatea în timpul vacanţei” la care au participat 25 elevii cl. IX-a.
9) la 22.05.2014 BP Criuleni a petrecut lecţie instructiv–educativă cu genericul ,,Prevenirea Delicvenţei Juvenile” în Şcoala Profesională nr.2 la care au participat 27 elevi.
10) la 31.05.2014 BP Criuleni în colaborare cuCentrul de Resurse pentru Tineret „UNIT”, Consiliul Tinerilor din r-l Criuleni au organizatședință instructiv-educativă la care au participat 18 copii.
11) la 27.05.2014 BP Cimişlia a organizat acţiune educativ-preventivă cu genericul ,,Prevenirea Delicvenţei Juvenile” în Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul” din or. Cimişlia, au participat 25 elevi din clasa X-a.
12) la 17.05.2014 BP Ceadâr Lunga în colaborare cu Liceul Teoretic „M. Guboglo” au organizat acţiune educativ-preventivă cu genericul „Activităţile de probaţiune în privinţa minorilor. Profilaxia delincvenţei juvenile” la care au participat 30 elevi cl. X–XII-a.
13) la 30.05.2014 BP Drochia în colaborare cu Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare” din or. Drochia au organizat acţiune educativ-preventivă cu genericul ,,Prevenirea delicvenţei juvenile” la acţiune au participat 18 elevi din clasele a VIII-a.
14) la 02.06.2014 BP Făleşti în colaborare cu Centrul de plasament ,,Speranţa” or. Făleşti au organizat acţiune educativ-preventivă cu genericul ,,Ce este o infracţiune? Consecinţele comportamentului infracţional”. La acţiune au participat 32 elevi.
15) la 22.05.2014 BP Glodeni în colaborare cuCentrul Comunitar Multifuncţional de Asistentă Socială „Încredere” Glodeni au organizat acţiune educativ-preventivă cu genericul „Ce e bine să ştii dacă eşti în conflict cu legea”, la activitate au participat 11 copii.
Totodată, în cadrul Centrului sus menţionat, 2 minori - subiecţi ai probaţiunii, au beneficiat de asistenţă profesionistă.
16) la 26.05.2014 BP Hâncești în colaborare cu Gimnaziul din s. Mereşeni r-l Hâncești au organizat acţiune educativ-preventivă cu genericul „Activităţile de probaţiune în privinţa minorilor. Profilaxia delincvenţei juvenile”, la care au participat profesorii din gimnaziu şi elevii a cl. VIII –a şi IX-a. La lecţie au participat 45 copii.
17) la 22.05.2014 BP Leova în colaborare cu Liceul Teoretic ,,Constantin Spătaru” au organizat acţiune educativ-preventivă cu genericul ,,Scopul probațiunii juvenile, principiile probațiunii,, și ,,Munca neremunerată în beneficiul comunității aplicată față de minori” la acţiune au participat 30 elevi.
18) la 21.05.2014 BP Ocniţa în colaborare cu Biroul de siguranţă copii IP Ocnița au petrecut o întrunire cu elevii claselor a VIII-a, XI-a şi a X-a, din cadrul  Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” din or. Ocniţa cu genericul „Un copil informat, un copil asigurat”. La întrunire au participat 42 elevi.
19) la 23.05.2014 BP Orhei în colaborare cu Liceului Teoretic „O. Ghibu” au organizat acţiune educativ-preventivă cu genericul „Scopul probaţiunii. Subiecţii probaţiunii. Consecinţele comportamentului antisocial”, cu participarea elevilor al clasei a VI-a. Activitatea a fost desfăşurată sub forma unor discuţii şi activităţi interactive. La lecţie au participat 25 elevi.
20) la 22-23 mai 2013 BP Rezina a petrecut în cadrul Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” în clasele a VIII–a „C” şi a IX – a „C” două ore educativ–instructive cu genericul „Un minor în derivă mai are şanse de reintegrare în societate?” şi „Un minor în derivă mai are şanse de reintegrare în societate?” la lecţii au participat 55 elevi.
21) la 28.05.2014 BP Sângerei în colaborare cu Gimnaziul „Anton Crihan” au organizat acţiune educativ-preventivă cu genericul „Prevenirea şi combaterea comportamentului infracţional în rândurile minorilor”. La lecţie au participat 35 elevi de clasele a VIII-IX.
22) la 15.05.2014 BP Străşeni în colaborare cu Gimnaziul Internat din or. Străşeni au organizat acţiune educativ-preventivă cu genericul „Nu voi fi subiect al probaţiunii”, la care au participat 35 elevi claselor a VIII - XI-a.
23) la 30.05.2014 BP Şoldăneşti în colaborare cu Liceul Teoretic „A. Mateevici” au organizat acţiune educativ-preventivă cu genericul „Cum să recunosc un abuz”, la care au participat 25 elevi clasei a X-a.

 24) la 29.05.2014 BP Teleneşti în colaborare cu Gimnaziul din s. Verejeni au organizat acţiune educativ-preventivă cu genericul „Probaţiunea juvenilă” la care au participat 19 elevi.

 

Astfel, în cadrul discuţiilor purtate cu elevii au fost prezentate aspecte privind delincvenţa juvenilă, comiterea infracţiunilor şi siguranţa pe internet.
 
Consilierii de probaţiune le-au prezentat modalităţi de rezolvare a conflictelor interpersonale şi persoanele la care trebuie să apeleze atunci când apare o asemenea situaţie (cadre didactice, părinţi, psihologul şcolar). S-a insistat pe legătură strânsă cu părinţii şi cadrele didactice, explicându-se elevilor de ce este necesar ca aceştia să cunoască întotdeauna unde sunt şi de cine sunt însoţiţi (în total au fost informaţi 734 elevi ai claselor a V-a – a IX-a şi cadre didactice).
Birourile de probaţiune: Cantemir, Căuşeni, Ştefan Vodă au organizat o acţiune de distribuire a literaturii de prevenire a delicvenţei juvenile ,,Ce bine să ştii dacă ieşti în conflict cu legea” copiilor prin intermediul voluntarilor.


 

linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică 40Disponibile 170Aplicate
Noutăți
Mecanismul de reintegrare socială a persoanelor eliberate din detenție- obiectiv de perfecționare în vizorul Ministerului Justiției
16 Septembrie 2022
Vizita delegației Serviciului penetenciar și de probațiune din Suedia
16 Septembrie 2022
AJPP continuă instruirea consilierilor de probațiune
15 Septembrie 2022
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Brățara electronică: Într-un an de când agresorii familiali sunt obligați să o poarte, rata recidivelor de violențe s-a redus la 19%
15 Aprilie 2022
Șoferii prinși beți, pedepsiți cu morga!
29 Martie 2022
Ce-i sperie pe şoferii care urcă beţi la volan - o zi la morgă sau amenzile?
29 Martie 2022
noi in facebook

Activitatea consilierilor de probațiune în lucru cu minori cu prilejul sărbătorii 1 Iunie – Zilei Internaționale a Copilului

loading ...