RO
Acord de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Universitatea Pedagogică de Stat, Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie specială

Acord de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Universitatea Pedagogică de Stat, Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie specială

13 Februarie 2015


Astăzi, 13 februarie 2015, a fost semnat Acordul de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Universitatea Pedagogică de Stat, Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie specială.

Obiectivul acordului de colaborare îl prezintă stabilirea unui parteneriat reciproc avantajos între Părţi în scopul ajustării procesului de formare profesională a studenţilor Facultăţii la necesităţile pieţii muncii prin corelarea asistenţei ştiinţifico-consultative cu cea practică.

Prezentul acord de colaborare vizează contribuirea la organizarea atelierelor de lucru  cu participarea specialiştilor din cadrul organului de probaţiune şi colaboratorilor Facultăţii, în scopul îmbunătăţirii şi eficientizării programelor de studii în conformitate cu cerinţele pieţii muncii, colaborarea în vederea stimulării voluntariatului şi stagiului de practică prestat de către studenţi în funcţie de posibilităţile şi specificul activităţii de probaţiune.

Printre angajamentele Facultăţii sunt: acordarea, prin intermediul catedrelor de profil ale Facultății, a asistenţei consultative în domeniul de activitate a Partenerului; asigurarea formării profesionale continue a specialiştilor prin intermediul cursurilor de perfecţionare şi recalificare a cadrelor; organizarea, cu participarea specialiştilor Partenerului, a meselor rotunde pentru familiarizarea studenţilor şi cadrelor didactice cu activitatea acestora; recomandarea, la solicitarea Partenerului, a absolvenţilor sau viitorilor absolvenţi ai Facultăţii pentru plasarea posibilă a acestora în câmpul muncii.

De asemenea, Oficiul central de probaţiune îşi ia obligaţiunea de a accepta, în  baza intereselor comune, a stagierii cadrelor didactice ale Facultăţii în subdiviziunile acestuia, acceptarea, la propunerea Facultăţii, a efectuării de către studenţi a stagiilor de practică şi voluntariat, utilizînd, după caz, potenţialul creativ şi de muncă al stagiarilor, supraveghind şi validînd activitatea acestora în funcţie de posibilităţile şi specificul activităţii de probaţiune; delegarea în modul stabilit a salariaţilor la studii şi la cursuri de perfecţionare la specialităţile interesate; delegarea specialiştilor acestuia la mese rotunde pentru familiarizarea studenţilor şi cadrelor didactice cu activitatea acestora, cu posibilităţi de stagiere a studenţilor. 
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică 40Disponibile 170Aplicate
Noutăți
Mecanismul de reintegrare socială a persoanelor eliberate din detenție- obiectiv de perfecționare în vizorul Ministerului Justiției
16 Septembrie 2022
Vizita delegației Serviciului penetenciar și de probațiune din Suedia
16 Septembrie 2022
AJPP continuă instruirea consilierilor de probațiune
15 Septembrie 2022
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Brățara electronică: Într-un an de când agresorii familiali sunt obligați să o poarte, rata recidivelor de violențe s-a redus la 19%
15 Aprilie 2022
Șoferii prinși beți, pedepsiți cu morga!
29 Martie 2022
Ce-i sperie pe şoferii care urcă beţi la volan - o zi la morgă sau amenzile?
29 Martie 2022
noi in facebook

Acord de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Universitatea Pedagogică de Stat, Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie specială

loading ...