RO
Acord de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Universitatea Pedagogică de Stat, Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie specială

Acord de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Universitatea Pedagogică de Stat, Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie specială

13 Februarie 2015


Astăzi, 13 februarie 2015, a fost semnat Acordul de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Universitatea Pedagogică de Stat, Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie specială.

Obiectivul acordului de colaborare îl prezintă stabilirea unui parteneriat reciproc avantajos între Părţi în scopul ajustării procesului de formare profesională a studenţilor Facultăţii la necesităţile pieţii muncii prin corelarea asistenţei ştiinţifico-consultative cu cea practică.

Prezentul acord de colaborare vizează contribuirea la organizarea atelierelor de lucru  cu participarea specialiştilor din cadrul organului de probaţiune şi colaboratorilor Facultăţii, în scopul îmbunătăţirii şi eficientizării programelor de studii în conformitate cu cerinţele pieţii muncii, colaborarea în vederea stimulării voluntariatului şi stagiului de practică prestat de către studenţi în funcţie de posibilităţile şi specificul activităţii de probaţiune.

Printre angajamentele Facultăţii sunt: acordarea, prin intermediul catedrelor de profil ale Facultății, a asistenţei consultative în domeniul de activitate a Partenerului; asigurarea formării profesionale continue a specialiştilor prin intermediul cursurilor de perfecţionare şi recalificare a cadrelor; organizarea, cu participarea specialiştilor Partenerului, a meselor rotunde pentru familiarizarea studenţilor şi cadrelor didactice cu activitatea acestora; recomandarea, la solicitarea Partenerului, a absolvenţilor sau viitorilor absolvenţi ai Facultăţii pentru plasarea posibilă a acestora în câmpul muncii.

De asemenea, Oficiul central de probaţiune îşi ia obligaţiunea de a accepta, în  baza intereselor comune, a stagierii cadrelor didactice ale Facultăţii în subdiviziunile acestuia, acceptarea, la propunerea Facultăţii, a efectuării de către studenţi a stagiilor de practică şi voluntariat, utilizînd, după caz, potenţialul creativ şi de muncă al stagiarilor, supraveghind şi validînd activitatea acestora în funcţie de posibilităţile şi specificul activităţii de probaţiune; delegarea în modul stabilit a salariaţilor la studii şi la cursuri de perfecţionare la specialităţile interesate; delegarea specialiştilor acestuia la mese rotunde pentru familiarizarea studenţilor şi cadrelor didactice cu activitatea acestora, cu posibilităţi de stagiere a studenţilor. 
linia fierbinte 067441139
Echipamente disponibile pentru monitorizarea electronică 155
Noutăți
16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen
27 Noiembrie 2020
Programul probațional primar obligatoriu (formare civică și vocațională)- un parcurs definit în cadrul sistemului național de probațiune.
25 Noiembrie 2020
Spune „NU violenței în familie”
25 Noiembrie 2020
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
„Ac de cojoc”, sau monitorizarea electronică a agresorului familial.
07 Mai 2020
Măsuri aspre pentru șoferii depistați în stare de ebrietate la volan
04 Iunie 2019
Muncă neremunerată în folosul comunității
04 Iunie 2019
noi in facebook

Acord de colaborare între Oficiul central de probaţiune şi Universitatea Pedagogică de Stat, Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie specială

loading ...