RO
Acord de colaborare încheiat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” or. Bălți

Acord de colaborare încheiat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” or. Bălți

13 Februarie 2014
 
La 12 februarie 2014, a fost semnat Acordul de Colaborare între Oficiul central de probațiune și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din or. Bălți.
 
Obiectivul acordului îl constituie stabilirea unui parteneriat reciproc avantajos între Părți în scopul ajustării procesului de formare profesională a studenților Universității de Stat „Alecu Russo” la necesitățile pieței muncii, prin corelarea asistenței ştiinţifico-consultative cu cea practică.
 
Acordul de colaborare dintre Oficiul central de probațiune și Universitatea de Stat „Alecu Russo” stabilește răspunsul comun orientat spre consolidarea și eficientizarea intervenției organului de probațiune la recrutarea personalului calitativ. Astfel, urmează a fi realizate mai multe activități comune de promovare a bunelor practici de recrutare și anume: desfășurarea instruirilor specializate și a campaniilor de informare, contribuind la crearea în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” a unei baze informaționale în scopul familiarizării corpului profesoral și a studenților cu privire la activitatea organului de probațiune, precum și elaborarea și distribuirea materialelor informative etc.
 
Ținem să evidențiem, că semnarea Acordului de Colaborare reconfirmă cursul ascendent și dinamica accentuată a raporturilor instituționale în ansamblul lor și în special în domeniul probațiunii. 
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente disponibile pentru monitorizarea electronică 155
Noutăți
"O zi din viața unui consilier de probațiune"
22 Iulie 2021
O justiție penală eficientă este mai mult decât o justiție retributivă
19 Mai 2021
Ministerul Justiției lansează concursul de desene cu genericul: “Tu ești tot ce am pe lume, Tu ești un copil minune!”
14 Mai 2021
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Programul probațional "Drink&Drive"- condiție obligatorie de redobândire a dreptului de a conduce
21 Iunie 2021
Cum posturile de muncă îi țin pe foștii deținuți departe de recividvă
19 Mai 2021
Agresorii familiali vor fi monitorizați electronic cu ajutorul unei brățări speciale
29 Martie 2021
noi in facebook

Acord de colaborare încheiat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” or. Bălți

loading ...