Conform prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, se propune pentru consultarea publică proiectul Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune și Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru anii 2016 - 2020.

Recomandările şi opiniile părţilor interesate pe marginea proiectului, supus consultării publice, urmează a fi expediate până la 27 aprilie2016, în adresa Inspectoratului Național de Probațiune, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 1, MD - 2009, și la adresa de mail: serviciulanalitic@ocp.gov.md
 
 
Persoana de contact:
Lilia Gaibu, șef al Direcției activitate analitică și relații externe, tel: (022) 721 882