MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Direcția probațiune

Direcţia probaţiune

Nume Prenume

Telefon

E-mail

Şef direcţie

Sorocean Alla

72-18-20

0-674-41-142

dp.inp@probatiune.gov.md

Specialist principal

Sclearuc Adela

72-18-20

0-674-29-269

dp.raport@probatiune.gov.md

Specialist principal