MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Consultări publice

 

Conform prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, se propune pentru consultarea publică proiectul Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune și

Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru anii 2016 - 2020.