MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Biroul de probațiune Șoldănești

adresa: or. Șoldănești, str. Păcii 24, et. 3

e-mail: soldanesti@probatiune.gov.md

 

Nr.

Funcția

Nume/Prenume

telefon

1.

Şef birou

 Rogac Tatiana

067441148

2.

Consilier principal

 Vacarciuc Victoria

067429255

4.

Secretar

Devderea Tamara

067359844