MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Biroul de probațiune Strășeni

adresa: or. Strășeni, str. M. Eminescu 56

e-mail:  straseni@probatiune.gov.md     

 

Şef subdiviziune teritorială

Ganea Galina

067-429-242 

Consilier de probaţiune superior

Sîrbu Violeta

067444339 

Consilier de probaţiune superior

Neamțu Viorica

067444339 

Secretar administrativ superior 0,5

Ganea Tudor

067444339