MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Biroul de probațiune Sîngerei

adresa: or. Sîngerei, str. N. Testimițianu 1

e-mail:  singerei@probatiune.gov.md    

 

Şef subdiviziune teritorială

Bologan Vadim

0262-2-27-79
 067433002
 

Consilier de probaţiune principal

Negru Sergiu

0262-2-27-79
067444112
 

Consilier de probaţiune superior

Lepota Tatiana

0262-2-27-79
067444112
  

 

   

Secretar administrativ superior 0,5

SolcanuTatiana

0262-2-27-79
067444112