MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Biroul de probațiune Rîșcani Nord

adresa: or. Rîșcani, str. 31 august 16, et.2
e-mail:  riscaninord@probatiune.gov.md    

 

Şef subdiviziune teritorială

Cernicenco Sergiu

067444113

Consilier de probaţiune principal

Tîmciuc Dumitru

067444113 

Consilier de probaţiune superior

Şevciuc S.

067444113 

Secretar administrativ superior 0,5

Lopatinschi Iulia

067444113