MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Biroul de probațiune Ocnița

adresa: or. Ocniță, str. Independenței 51

e-mail:  ocnita@probatiune.gov.md     

 

Şef subdiviziune teritorială

Niculcea Andrei

0271-2-40-08
 067433699
 

Consilier de probaţiune principal

Bucarciuc Marin

0271-2-40-08
 067433699
  

Consilier de probaţiune superior

Şargu Vadim

0271-2-40-08
 067433699
  

Secretar administrativ superior 0,5

Mocrii Natalia

0271-2-40-08
 067433699