MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Biroul de probațiune Leova

adresa: or. Leova, str. Unirii 32

e-mail:  leova@probatiune.gov.md    

Şef subdiviziune teritorială

Marin Marina

067129264 

Consilier de probaţiune principal

Culicenco Iana

067433007 

Consilier de probaţiune superior

Ioniţa Aliona

067433007 

Consilier de probaţiune

Boboc Inga

067433007 

Consilier de probaţiune

Grosu Irina

067433007