MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Biroul de probațiune Hîncești

adresa: or. Hîncești, str. 31 August 3, et. 2

e-mail:  hincesti@probatiune.gov.md 

Şef subdiviziune teritorială

Şestacov Angela

0269 236 87
067429251 

Consilier de probaţiune principal

Matei Nicolae

0269 236 87
067433977 

Consilier de probaţiune superior

Mihaile Elena

0269 236 87
067433977  

Consilier de probaţiune

Cătană Tudor

0269 236 87
067433977  

Secretar administrativ superior 0,5

Cociu Olga

0269 236 87
067433977