MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Biroul de probațiune Glodeni

adresa: or. Glodeni, str. Suveranității 4, et. 3

e-mail:  glodeni@probatiune.gov.md 

 

Şef subdiviziune teritorială

Cojocari Galina

067-444-224
0249-25-074 

Consilier de probaţiune principal

Stati Aculina

067-441-136
0249-25-074 

Consilier de probaţiune superior

Nemerenco Pavel

067-441-136
0249-25-074 

Secretar administrativ superior 0,5

 Vrancean Lilia

067-441-136
0249-25-074 

Şofer 0,5

Canila Lidia

067-441-136
0249-25-074