MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Biroul de probațiune Edineț

adresa: or. Edineț, str. Sfîntul Vasile, 108

e-mail: edinet@probatiune.gov.md

 

Nr.

Funcția

Nume/Prenume

telefon

1.

Şef birou 

Grinciuc Inna

067429271

2.

Consilier principal

Cebotaroș Lilian

0 246 2 12 55
067441150

3.

Consilier superior

Gușan Tatiana

0 246 2 12 55
067441150

4.

Consilier  superior

Cristea Inga

0 246 2 12 55
067441150

5.

 

Consilier 

Blînda Irina          

0 246 2 12 55
067441150