MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Biroul de probațiune Dondușeni

adresa: or. Dondușeni, str. Elena Sîrbu 7a, et.3

e-mail: donduseni@probatiune.gov.md

Nr.

Funcția

Nume/Prenume

telefon

1.

Şef birou

Iurcişin Nicolae

0251-212-17

0 674 29 270

2.

Consilier principal

Roşca Eduard

0251-212-17

0 674 29 270

3.

Consilier superior

Cojocaru Diana

0251-212-17

0 674 29 270