MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Biroul de probațiune Comrat

adresa: or. Comrat, str. Tretiacov 42

e-mail: comrat@probatiune.gov.md

 

Şef subdiviziune teritorială

Mardari Vladimir

0298-2-81-33

 067429259 

Consilier de probaţiune principal

Chihai Sofia

0298-2-81-33

 067429259  

Consilier de probaţiune superior

Mutcoglo Andrei

 0298-2-81-33

 067429259 

Consilier de probaţiune

Sivoglo Anna

0298-2-81-33

 067429259