MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Biroul de probațiune Briceni

adresa: or. Briceni, str. Independenței 44

e-mail: briceni@probatiune.gov.md

 

Şef subdiviziune teritorială interimar

Blînda Zorina

067429236

067433997 

Consilier de probaţiune principal

Blînda Zorina

067429236

067433997  

Consilier de probaţiune superior

Jurac Lidia

067429236

067433997 

Consilier de probaţiune superior

Blînda Irina

067429236

067433997  

Consilier de probaţiune

Drucioc Natalia

067429236

067433997  

Secretar administrativ superior 0,5

Lavric Cătălina

067429236

067433997