MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Biroul de probațiune Bender

adresa: r-nul Anenii Noi, s. Varnița, str. Tighina 64
e-mail: bender@probatiune.gov.md

 

Şef subdiviziune teritorială

Balaban Iurie

069367772

 068827775

  069072660

Consilier  de probaţiune principal

Jeman Tatiana

069367772

 068827775

  069072660 

Consilier de probaţiune superior

Noviţchi Oleg

069367772

 068827775

  069072660