MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Biroul de probațiune Bălți

adresa: mun.Bălți, str. 31 August 73

e-mail: balti@probatiune.gov.md

 

Şef subdiviziune teritorială

Groza Adrian

0231 2 05 74
0 67 429 267
067 429 268 

Şef adjunct subdiviziune teritorială

Ursuleac Olga

0231 2 05 74

067441147 

Consilier de probaţiune principal

 

  

Consilier de probaţiune principal

Sochircă Elena

0231 2 05 74

067441147  

Consilier de probaţiune superior

Popovschi Iraida

0231 2 05 74

067441147  

Consilier de probaţiune superior

Agache Diana

0231 2 05 74

067441147  

Consilier de probaţiune superior

Burlacu Luminiţa

0231 2 05 74

067441147  

Consilier de probaţiune superior

Ciuhrii Violeta

0231 2 05 74

067441147  

Consilier de probaţiune superior

Eşanu Oxana

0231 2 05 74

067441147