MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Biroul de probațiune Rîșcani

adresa : mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 1, et. 4

e-mail:  riscani@probatiune.gov.md

Şef subdiviziune teritorială

Galina Onila

022-43-44-19

067429234

Şef adjunct subdiviziune teritorială

Balteanco Aliona

022-43-44-19

067429233 

Consilier de probaţiune principal

Guriev Mircea

022-43-44-19

067439900 

Consilier de probaţiune principal

Nagara Natalia

022-43-44-19

067439900  

Consilier de probaţiune principal

Popa Ala

022-43-44-19

067439900  

Consilier de probaţiune superior

Macarevici Valeriu

022-43-44-19

067439900  

Consilier de probaţiune superior

Plop Corneliu

022-43-44-19

067439900  

Secretar administrativ superior

Tofan Oxana

022-43-44-19