MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Biroul de probațiune Chișinău

Biroul de Probațiune Chișinău

Șef birou- Galina VATAVU

Telefon- 067429231

e-mail- chisinau@probatiune.gov.md 

 

Direcția supraveghere și pedepse complementare

Șef direcție- Terpan Iulia

e-mail- dspc@probatiune.gov.md

Direcția pedepse comunitare

Șef direcție- Guriev Mircea

Telefon- 067429239

e-mail- dpc@probatiune.gov.md

Direcția programe probaționale

Șef direcție- Murzac Elena

Telefon- 067429265

e-mail- dpp@probatiune.gov.md

Direcția minori și activitate presentențială

Șef direcție- Juvală Ala

Telefon- 067444117

e-mail- minori@probatiune.gov.md