MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Inspectoratul regional de probațiune Centru

Șef inspectorat - Vîrlan Petru

Inspector principal - Zamșa Oleg

adresa: mun. Chișinău, str. V.Alecsandri 1, etaj 4

 

 

Şef subdiviziune teritorială

Pascalova Svetlana

022-35-83-34
067429277

Şef adjunct subdiviziune teritorială

Otean Anatolie

022-35-83-34 

Consilier de probaţiune principal

Malinovscaia Ina

022-35-83-34 

Consilier de probaţiune principal

Urmaşu Serghei

022-35-83-34 

Consilier de probaţiune principal

Ciobanu Angela

022-35-83-34 

Consilier de probaţiune superior

Moscali Tatiana

022-35-83-34 

Consilier de probațiune superior

Codreanu Vitalie

022-35-83-34