MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Biroul de probațiune Botanica

adresa: Chișinău str. V. Alecsandri 1 et.4

e-mail: botanica@probatiune.gov.md

Şef subdiviziune teritorială

Murzac Elena

022-31-11-24

067429265  

Şef adjunct subdiviziune teritorială

Vereteno Svetlana - interimar

0(22) 29-49-59 

Consilier de probațiune superior

Perojoc Olga/

 0(22) 29-49-59 

Consilier de probaţiune superior

Bivol Veronica

0(22) 29-49-59

Consilier de probaţiune superior

Pîrţu Lilia

0(22) 29-49-59 

Consilier de probaţiune superior

Sîrbu Victoria

0(22) 29-49-59

Consilier de probațiune superior

   

Consilier de probațiune superior

Gandrabur Mariana

0(22) 29-49-59