MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Achiziții publice

Anunț de intenție achiziții pentru anul 2017.pdf

Anunț de intenție achiziții pentru anul 2018.pdf

Anunț de intenție achiziții pentru anul 2018 (2).pdf

Planul INP pentru achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor pe anul 2018.pdf

Anunț de intenție Nr. 06/45 - achiziții pentru anul 2019.pdf

Planul INP de achiziții publice pentru anul 2019.pdf

Planul INP de achiziții publice pentru anul 2019 (2).pdf

Anunț de intenție Nr. 06/327 - achiziții pentru anul 2019.pdf

Anunț de intenție Nr. 819 - achiziții pentru anul 2019.pdf

14.11.2019 Anunț de intenție - achiziții pentru anul 2019.pdf

18.11.2019 Anunț/invitație de participare - achiziționare generator electric 2019.pdf

26.11.2019 Scrisoare de informare Nr. 06/968 - generator electric 2019.pdf

06.12.2019 Anunț/invitație de participare - achiziționare pneuri pentru autovehicule 2019.pdf

06.12.2019 Anunț de participare - achiziționare pneuri pentru autovehicule 2019.docx

12.12.2019 Anunț Invitație Servicii de instalare de echipamente de distribuție și de comandă a energiei electrice.pdf

12.12.2019 Anunț Invitație Servicii de instalare de echipamente de distribuire și de comandă a energiei electrice.docx

16.12.2019 Anunț/invitație de participare - achiziționare Computer de birou.docx

16.12.2019 Anunț/invitație de participare - achiziționare Echipament de securitate și echipament de rețea pentru Centrul de monitorizare electronică.docx

19.12.2019 Scrisoare de informare Nr. 06/1027 - Servicii de instalare de echipament de distribuție și de comandă a energiei electrice autonome CME.pdf

19.12.2019 Scrisoare de informare Nr. 06/1030 - Computer de birou.pdf

19.12.2019 Scrisoare de informare Nr. 06/1031 - Echipament de securitate și echipament de rețea CME.pdf

23.01.2020 Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2019.pdf

Contracte de achiziții pentru anul 2019: tender.gov.md/ro/contracte-atribuite

Planul INP de achiziții publice pentru anul 2020.pdf

Raport de monitorizare privind executarea contractelor de achiziții publice ale INP încheiate în anul 2019.pdf