MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Materiale strategice

► Analiza sistemică și comprehensivă a Sistemului de Probațiune din Republica Moldova (Autori: Rob Allen și Vl. Grosu).pdf Acțiunea 1.1.1.p.4

► Regulamentul cu privire la munca neremunerată în folosul comunității.pdf Acțiunea 1.1.1.a.p.2

► Regulamentul privind organizarea și funcționarea inspectoratelor regionale de probațiune.pdf Acțiunea 1.1.2.p.1

► Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrelor instructiv-metodice.pdf Acțiunea 1.1.3.1

► Curiculum pentru instruirea inițială a consilierilor de probațiune.pdf Acțiunea 1.1.8.p.2

► Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsa penală și persoanelor liberate din locurile de detenție.pdf Acțiunea 2.2.1.a.p.1; Acțiunea 2.2.1.b.p.1

► Metodologia de control a activității de probațiune.pdf Acțiunea 2.2.2.p.1

► Regulamentul privind monitorizarea electronică a persoanelor.php Acțiunea 2.2.2.p.2

► Metodologie de lucru cu copiii în conflict cu legea pentru consilierii de probațiune și avocații ce acordă asistență juridică garantată de stat.pdf Acțiunea 2.2.2.p.3

► Ghidul de bune practici privind activitatea de supraveghere în comunitate.docx Acțiunea 2.2.2.p.9

 Ghidul consilierului de probațiune „Asistență și consiliere”.pdf Acțiunea 2.2.2.p.6

► Ghid - Probațiune presentințială.pdf Acțiunea 2.2.2.p.8

► Ghid informativ - Monitorizarea Electronică.pdf Acțiunea 2.2.2.p.12

 Ghidul consilierului de probațiune în activitatea cu programe probaționale.pdf Acțiunea 2.2.2.p.14

► Ghidul consilierului de probațiune în utilizarea bazei de date.pdf Acțiunea 2.4.3

 GHID DE FORMARE A CONSILIERULUI DE PROBAȚIUNE ÎN ACTIVITATEA DE CONLUCRARE CU COMUNITATEA.pdf Acțiunea 2.2.2.p.16

► GHID DE FORMARE A CONSILIERULUI DE PROBAȚIUNE ÎN ACTIVITATEA PSIHOLOGICĂ.pdf Acțiunea 2.2.2.p.15

► MANUALUL OPERAȚIONAL DE FORMARE AL CONSILIERULUI DE PROBAȚIUNE.pdf Acțiunea 2.2.2.p.17

 Ghidul consilierului de probațiune în monitorizarea pedepselor comunitare.pdf Acțiunea 2.2.2.p.11

 

 Programe probationale.docx

► Proiect de lege privind modificarea unor acte legislative (Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport).pdf Acțiunea 2.2.1.p.1

► Proiect de lege privind extinderea aplicării monitorizării electronice și asupra altor categorii de persoane în conflict cu legea penală (umanizarea pedepselor penale).pdf Acțiunea 2.2.1.c.p.2

► Probațiunea presentințială în Republica Moldova - Raport de cercetare.docx Acțiunea 3.3.2.p1

► Studiu comparativ asupra măsurilor și sancțiunilor comunitare în Europa.pdf Acțiunea 3.3.2.p.2

► Raport privind Realizarea unei analize privind indicatorii necesari a fi incluși în sistemul de evidență electronică, ținînd cont de solicitările Consiliului Europei.pdf Acțiunea 3.3.1.p.1

► Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului consultativ al probațiunii / Consiliul raional consultativ al probațiunii.php Acțiunea 4.4.1.p.1