MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Acte care reglementează activitatea internă

1. Instrucțiunea cu privirea la organizarea activităților de probațiune sentințială și postpenitenciară în privința condamnaților adulți și minori.docx 

2. Regulamentul cu privire la pregătirea pentru liberare a persoanelor ce execută o pedeapsă penală privativă de libertate

3. Ordinul nr. 100, din 06.04.2018 cu privire la METODOLOGIA de control al activității de probațiune

4. Ordinul nr. 299, din 02.05.2018 emis de Ministerul Justiției cu privire la aprobarea Regulamentului  privind modul de întocmire a referatului presentințial de evaluare psihosocială a personalității lex.justice.md/md/375499/

5. Regulamentul nr. 177, din 30.09.2018, privind organizarea și funcționarea Inspectoratelor Regionale de Probațiune

6. Regulamentul nr. 12.06.2017,  privind organizarea activităților de elaborare a bugetului și achiziții în cadrul sistemului de probațiune

7. Regulamentul nr. 250 din 30.11.2016, cu privire la organizarea și funcționarea Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsa penală și persoanelor liberate din locurile de detenție.pdf

8. INSTRUCȚIUNE cu privire la modul de executare a pedepsei penale și sancțiunii contravenționale privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de exercita o anumită activitate pdf

9. INSTRUCȚIUNE cu privire la activitatea de punere în aplicare a pedepsei penale și sancțiunii contravenționale sub formă de munca neremunerată în folosul comunității .rar

10. INSTRUCȚIUNE privind asigurarea executării măsurilor de constrîngere cu caracter educativ, art. 104 CP .doc

11. Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor instructiv-metodice pdf

12. Ordinul nr. 116, din 18.04.2018 cu privire la aprobarea formularului procesului verbal la contravenție și Instrucțiunea cu privire la modalitatea de întocmire a procesului verbal a contravenției pdf

13. Ordinul nr. 313 din 12.12.2018 de modificare a Ordinului nr. 116, din 18.04.2018 cu privire la aprobarea formularului procesului verbal la contravenție și Instrucțiunea cu privire la modalitatea de întocmire a procesului verbal a contravenției.pdf

14. Ordinul nr. 529, din 07.07.2017, emis de Ministerul Justiției cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului consultativ al probațiunii și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului raional consultativ al probațiunii www.legis.md

15. Ordinul nr. 132 din 08.07.2019 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a instrucțiunilor privind apărarea împotriva incendiilor.pdf

16. Ordinul nr. 133 din 08.07.2019 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a instrucțiunilor privind securitatea și sănătatea în muncă.pdf

17. Anunț cu privire la declanșarea procedurii de reorganizare.pdf

18. Ordinul nr. 213 din 13.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea stemei și drapelului INP al MJ.pdf

19. Ordinul nr. 214 din 13.12.2019 cu privire la aprobarea stemei, drapelului și insignei de apartenență corporativă a angajatului INP.pdf