MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Acte care reglementează activitatea internă

1. Ordinul Ministrului Justiției nr. 347 din 30.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de planificare a probațiunii

2. Regulamentul cu privire la pregătirea pentru liberare a persoanelor ce execută o pedeapsă penală privativă de libertate

3. Ordinul nr. 100, din 06.04.2018 cu privire la METODOLOGIA de control al activității de probațiune

4. Ordinul nr. 299 din 02.05.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire a referatului presentințial de evaluare psihosocială a personalității

5. Regulamentul nr. 177 din 30.09.2018 privind organizarea și funcționarea Inspectoratelor Regionale de Probațiune

6. Regulamentul nr. 12.06.2017 privind organizarea activităților de elaborare a bugetului și achiziții în cadrul sistemului de probațiune

7. Regulamentul nr. 250 din 30.11.2016, cu privire la organizarea și funcționarea Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsa penală și persoanelor liberate din locurile de detenție.pdf

8. Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor instructiv-metodice.pdf

9. Ordinul nr. 116 din 18.04.2018 cu privire la aprobarea formularului procesului verbal la contravenție și Instrucțiunea cu privire la modalitatea de întocmire a procesului verbal a contravenției.pdf

10. Ordinul nr. 313 din 12.12.2018 de modificare a Ordinului nr. 116, din 18.04.2018 cu privire la aprobarea formularului procesului verbal la contravenție și Instrucțiunea cu privire la modalitatea de întocmire a procesului verbal a contravenției.pdf

11. Ordinul nr. 529, din 07.07.2017, emis de Ministerul Justiției cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului consultativ al probațiunii și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului raional consultativ al probațiunii www.legis.md

12. Ordinul nr. 132 din 08.07.2019 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a instrucțiunilor privind apărarea împotriva incendiilor.pdf

13. Ordinul nr. 133 din 08.07.2019 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a instrucțiunilor privind securitatea și sănătatea în muncă.pdf

14. Anunț cu privire la declanșarea procedurii de reorganizare.pdf

15. Ordinul nr. 213 din 13.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea stemei și drapelului INP al MJ.pdf

16. Ordinul nr. 214 din 13.12.2019 cu privire la aprobarea stemei, drapelului și insignei de apartenență corporativă a angajatului INP.pdf