MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Strategia de dezvoltare a sistemului de probațiune

RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE PROBAȚIUNE PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2019.pdf

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE PROBAȚIUNE pentru anii 2016-2020.pdf

PLANUL DE ACȚIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI  DE PROBAȚIUNE  pentru anii 2016-2020.pdf

RAPORT de evaluare al Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune pentru perioada anilor 2016-2018.pdf

RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE PROBAȚIUNE PENTRU ANUL 2018 pdf

RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE PROBAȚIUNE PENTRU 9 LUNI DE ACTIVITATE ALE ANULUI 2018

RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE PROBAȚIUNE PENTRU TRIMESTRU I AL ANULUI 2018

RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE PROBAȚIUNE PENTRU ANUL 2017

RAPORT ANUAL PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE ACȚIUNI AL STRATEGIEI DE DEZVOLTERE A SISTEMULUI DE PROBAȚIUNE PENTRU PERIOADA  2016-2017

► Analiza sisitemica și comprehensiva a Sistemului de Probațiune din Republice Moldova (Autori: Rob Allen și Vl. Grosu).pdf  Acțiunea1.1.1.p.4

► Regulamentul cu privire la munca neremunerată în folosul comunității  Acțiunea 1.1.1.a.p.2

► Regulamentul privind organizarea și funcționarea inspectoratelor regionale de probațiune.pdf Acțiunea 1.1.2.p.1

► Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrelor instructiv-metodice.pdf Acțiunea 1.1.3.1

► Curiculum pentru instruirea initială a consilierilor de probațiune.pdf  Acțiunea 1.1.8.p.2

► Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsa penală și persoanelor liberate din locurile de detenție .pdf  Acțiunea 2.2.1.a.p.1 Acțiunea 2.2.1.b.p.1

► Metodologia de  control a activității de probațiune.pdf  Acțiunea 2.2.2.p.1

► Regulamentul privind monitorizarea electronică a persoanelor .php   Acțiunea 2.2.2.p.2

► Metodologie de lucru cu copiii în conflict cu legea pentru consilierii de probațiune și avocații ce acordă asistență juridică garantată de stat .pdf   Acțiunea 2.2.2.p.3

► Ghidul de bune practici privind activitatea de supraveghere în comunitate  Acțiunea 2.2.2.p.9

 Ghidul consilierului de probațiune „Asistență și consiliere” Acțiunea 2.2.2.p.6

► Ghid - Probațiune presentințială.pdf  Acțiunea2.2.2.p.8

► Ghid informativ Monitorizarea Electronică Acțiunea 2.2.2.p.12

 Ghidul consilierului de probațiune în activitatea cu programe probaționale Acțiunea 2.2.2.p.14

► Ghidul consilierului de probațiune în utilizarea bazei de date pdf Acțiunea 2.4.3.

 GHID DE FORMARE A CONSILIERULUI DE PROBAȚIUNE ÎN ACTIVITATEA DE CONLUCRARE CU COMUNITATEA Acțiunea 2.2.2.p.16

► GHID DE FORMARE A CONSILIERULUI DE PROBAȚIUNE ÎN ACTIVITATEA PSIHOLOGICĂ Acțiunea 2.2.2.p.15

► MANUALUL OPERAȚIONAL DE FORMARE AL CONSILIERULUI DE PROBAȚIUNE Acțiunea 2.2.2.p.17

 Ghidul consilierului de probațiune în monitorizarea pedepselor comunitare.pdf Acțiunea 2.2.2.p.11

 

 Programe probationale.docx

► Proiect de lege privind modificarea unor acte legislative (Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport ) Acțiunea 2.2.1.p.1

► Proiect de lege privind extinderea aplicării monitorizării electronice și asupra altor categorii de persoane în conflict cu legea penală ( umanizareapedepselor penale)   Acțiunea 2.2.1.c.p.2

► Probațiunea presentențială în Republica Moldova Raport de cercetare .docx Acțiunea 3.3.2.p1

► Studiu comparativ asupra măsurilor și sancțiunilor comunitare în Europa Acțiunea 3.3.2.p.2

► Raport privind Realizarea unei analize privind indicatorii necesari a fi incluși în sistemul de evidență electronică, ținînd cont de solicitările Consiliului Europei.pdf  Acțiunea 3.3.1.p.1

► Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului consultativ al probațiunii / Consiliul raional consultativ al probațiunii.php   Acțiunea 4.4.1.p.1