MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Proiecte de acte normative remise spre examinare Guvernului

 

1. Proiectul Legii privind aprobarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la  probațiune, Codul penal, etc.), Nota Informativă precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor suplimentare (expediat la 06.04.2015)

 

2. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Consiliului naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectSinteza obiecțiilor și propunerilor CNA (expediat la 20.05.2015)

 

3. Proiectul  Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, Sinteza obiecțiilor și propunerilor suplimentară precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA (expediat la 21.05.2015)

 

4. Proiectul_legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (probațiunea juvenilă) NOTA_INFORMATIVĂ , sinteza_finala (expediat la 01.02.2016).

 

5. Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (creșterea salariilor funcționarilor INP),  Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunelor, Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA. (expediat la 26.09.2016).

 

6. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA.

 

7. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune Nota informativăSinteza obiecțiilor și propunerilor. (expediat la 20.06.2019)