MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Proiecte de acte normative remise spre coordonare

 

1. Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probațiune și Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 cu proivire la organizarea și funcționarea organelor de probațiune (persoana de contact: Vitalie Reniță, Șef al Direcției juridice; tel. 022281331; e-mail: sj@ocp.gov.md). 

2. Proiectul Hotărîrii Guvernului  cu privire la crearea Consiliului național de coordonare a activității de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție și Nota Informativă  (termen: 09.02.2015 - 23.02.2015; persoana de contact: Vitalie Reniță, Șef al Direcției juridice; tel. 022281331; e-mail: sj@ocp.gov.md).

3. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Probațiune, Codul penal, Codul de procedură penală, etc.) și Nota Informativă (termen: 04.03.2015 - 13.03.2015; persoana de contact: Vitalie Reniță, Șef al Direcției juridice; tel. 022281331; e-mail: sj@ocp.gov.md).

4. Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 și Nota Informativă (termen: 12.03.2015 - 18.03.2015; persoana de contact: Vitalie Reniță, Șef al Direcției juridice; tel. 022281331; e-mail: sj@ocp.gov.md).

5. Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Probațiunea juvenilă) și Nota informativă (termen: 30.11.2015 - 11.12.2015; persoana de contact: Vitalie Reniță, Șef al Direcției juridice; tel. 022281331; e-mail: sj@ocp.gov.md).

6. Proiectul_legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (salarizarea personalului din organele de probațiune) și  Nota_Informativă (termen: 27.05.2016 -  03.06.2016; persoana de contact: Vitalie Reniță, Șef al Direcției juridice; tel. 022281331; e-mail: sj@ocp.gov.md).

7. Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a subiecţilor de probaţiune  şi Nota informativă (termen: 15.06.2016 -  30.06.2016; persoana de contact: Vitalie Reniță, Șef al Direcției juridice; tel. 022281331; e-mail: sj@ocp.gov.md).

8.Proiect cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului probațiunii pentru anii 2016-2020 și a Planului de acţiuni pentru implimentarea acesteia  şi Nota_Informativa  (termen: 23.06.2016 -  07.07.2016; persoana de contact: Vitalie RenițăȘef al Direcției juridice; tel. 022281331; e-mail: sj@ocp.gov.md).

9.Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (majorarea salariilor funcționarilor Inspectoratului Național de Probațiune), Nota informativă (persoana de contact: Vitalie Reniță, Șef al Direcției juridice; tel. 022281331; e-mail: sj@ocp.gov.md).

10.Proiectul de Ordin a Ministrului Justiţiei cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ al probaţiunii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului raional consultativ al probaţiunii şi Nota informativă (persoana de contact: Vitalie Reniță, Șef al Direcției juridice; tel. 022281331; e-mail: sj@ocp.gov.md).

11.Proiectul Legii cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 152 din Legea nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune. Nota informativă(persoana de contact: Vitalie Reniță, Șef al Direcției juridice; tel. 022281331; e-mail: sj@ocp.gov.md).

12. Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua angajatului organelor de probațiune”, Nota informativă (persoana de contact: Vitalie Reniță, Șef al Direcției juridice; tel. 022281331; e-mail: sj@ocp.gov.md).

13. Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (Regulamentul muncii neremunerate în folosul comunității), Nota informativă (data expedierii 03.03.2017, persoana de contact: Vitalie Reniță, Șef al Direcției juridice; tel. 022281331; e-mail: sj@ocp.gov.md).