MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Implementarea SRSJ 2011-2016

 

Acțiunea 2.5.1.2 - Evaluarea eficienței aplicării și executării pedepselor penale privative și neprivative de libertate.

Studiu privind eficiența executării sancțiunilor în comunitate.docx

Acțiunea 6.5.1.1 - Elaborarea concepției de dezvoltare a instituției probațiunii care să contribuie la siguranța

comunității prin reabilitarea efectivă în societate a delincvenților

Concepția de dezvoltare a instituției probațiunii care să contribuie la siguranța comunității prin reabilitarea efectivă în societate a delicvenților. pdf

Acțiunea 6.5.1.3 - Monitorizarea implementării cadrului normativ cu privire la probațiune

Raport monitorizarea actelor normative cu privire la probațiune.pdf

Acțiunea 6.5.3.3 - Elaborarea și implementarea unui proiect-pilot privind asistența psihosocială la etapa presentințială.

Metodologie privind asistența psiho-socială la etapa presentințială.docx

Impactul implementării proiectului-pilot de asistenț psiho-socială la etapa presentințială.doc

Acțiunea 6.5.3.9 - Efectuarea unui studiu privind oportunitatea monitorizării electronice la nivel național a subiecților probațiunii

Studiu privind oportunitatea monitorizării electronice la nivel național a subiecților probațiunii.pdf

Acțiunea 6.5.4.1 - Elaborarea strategiei de comunicare cu publicul și cu partenerii a serviciului de probațiune

Strategia de comunicare cu publicul.doc (proiect) 

Acțiunea 6.5.4.2 - Elaborarea și distribuirea materialelor informative destinate publicului larg (broșuri, postere) referitoare la rolul probațiunii în asigurarea securității comunitare

Probaţiunea alternativă la detenţie.pdf

Munca neremunerată în folosul comunităţii.pdf

Acțiunea 6.5.7.1 - Elaborarea/modificarea codurilor etice al consilierului de probațiune și al angajatului din sistemul penitenciar

Codul de etică a consilierului de probaţiune.pdf

Raport de evaluare a necesităților sistemului de justiție penală a RM prin prisma principiilor umanizării și justiției restaurative