MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Conducerea direcției

 

Ghenadie Ceban - șef

str. V. Alecsandri 1, biroul 511, 
telefon: 022721882; 067444114
e-mail: serviciulanalitic@ocp.gov.md

 

tabel
Nume Prenume telefon
   
   
   
   
  Funcţiile de bază ale Direcției:

a) analiza propunerilor din subdiviziunile teritoriale şi sistematizarea datelor statistice, pregătirea dărilor de seamă, altei informaţii despre activitatea probaţiunii;
b) organizarea conferinţelor, seminarelor, meselor rotunde referitor la probaţiune;
c) organizarea şedinţelor de bilanţ privind activitatea sistemului de probaţiune;
d) analiza activităţii probaţiunii şi stabilirea perspectivelor de dezvoltare a sistemului de probaţiune; 
e) coordonarea procesului de control asupra realizării planurilor de acţiuni guvernamentale din domeniul de activitate al INP;
f) asigurarea procesului de realizare în termen a documentelor de politici publice;
g) stabilirea și menținerea relațiilor cu publicul ce ține de competența INP;
h) reprezintă INP în relaţii cu mass-media şi exprimă poziţia oficială a instituţiei asupra problemelor de interes general sau specific;
i) monitorizează obiectivele scontate a politicilor publice pe componentele aferente activităţii INP;
j) evaluarea performanţelor colaboratorilor din cadrul Direcției;
k) dezvoltarea relaţiilor de colaborare a INP cu instituţiile şi organizaţiile internaţionale şi europene, prin încheierea acordurilor de colaborare şi schimb de experienţă;
l) colaborarea cu organizaţiile guvernamentale şi non-guvernamentale la nivel naţional şi internaţional în domeniul elaborării programelor;
m) asigurarea elaborării propunerilor de programe/proiecte ce pot fi finanţate din fonduri europene şi internaţionale, coordonarea şi monitorizarea implimentării acestor programe;
n) coordonarea procesului de identificare a fondurilor în vederea dezvoltării sistemului de probaţiune.

 

  Direcția activitate analitică și relații externe îndeplinește următoarele atribuții:
a) implementează şi asigură implementarea de către Birourile de probaţiune teritoriale a documentelor de politici în domeniul probaţiunii;
b) asigură perfectarea informaţiilor despre gradul de implementare a documentelor de politici şi planurilor de activitate;
c) elaborează şi contribuie la activitatea de elaborare a documentelor de politici de către INP, prin asigurarea concordanţei acestor politici cu concepţiile, strategiile, programele şi planurile naţionale în domeniul probaţiunii;
d) analizează impactul obiectivelor realizate din cadrul planurilor de acţiuni guvernamentale;
e) contribuie la promovarea imaginii instituţiei probaţiunii prin elaborarea unor materiale informative, organizarea şi participarea la conferinţe şi seminare naţionale şi internaţionale, participări la emisiuni televizate şi radio;
f) stabilirea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale la nivel naţional şi internaţional în vederea promovării imaginii sistemului de probaţiune;
g) asigură comunicarea, stabilirea şi dezvoltarea activităţii de colaborare cu organizaţiile non-guvernamentale locale, internaţionale a INP;
h) asigură organizarea activităţii de colaborare cu mass-media şi de promovare obiectivă a imaginii INP şi subdiviziunilor teritoriale;
i) asigură menţinerea liniei eficiente de comunicare cu reprezentanţii presei de la nivel naţional şi local, inclusiv internaţional;
j) asigură actualizarea paginii WEB a Inspectoratului Naţional de probaţiune și elaborarea comunicatelor de presă şi plasarea lor pe pagini WEB;
k) înaintează propuneri cu privire la măsurile necesare pentru sporirea nivelului de activitate a INP;
l) planifică inspectările pentru acordarea ajutorului metodico-practic şi identificarea cauzelor ce au condiţionat apariţia lacunelor pe segmente de activitate;
m) exercită supravegherea şi evaluarea activităţii Birourilor de probaţiune teritoriale;
n) asistă subdiviziunile teritoriale ale INP în stabilirea priorităţilor lor strategice şi a planurilor de activitate, în conformitate cu documentele de politici publice naționale;
o) participă la elaborarea standardelor de performanţă, identifică şi desemnează modele de bune practici, în scopul uniformizării practicii în activitatea de probaţiune;
p) contribuie la publicaţiile şi comunicatele în mass-media referitoare la problemele probaţiunii;
q) analizează şi sintetizează datele statistice şi rapoartele de activitate în domeniul probaţiunii.
r) identifică  instituţiile şi organizaţiile internaţionale potenţiali parteneri de colaborare cu INP;
s) asigurară încheierea acordurilor de colaborare între INP şi instituţiile internaţionale;
t) asigurară încheierea acordurilor de colaborare cu organizații guvernamentale şi non-guvernamentale în vederea cooperării elaborării şi implementării programelor;
u) coordonează procesului de elaborare a mecanismului de acordare a asistenţei în elaborarea programelor;
v) stabilirea relaţiilor de parteneriat cu organizaţiile financiare şi non-financiare naţionale şi internaţionale;
w) studierea experienței internaţionale în domeniul probaţiunii şi înaintarea propunerilor privind preluarea celor mai bune practici pentru a fi implementate la nivel naţional;
x) asigurarea traducerii materialelor informative în domeniul probațiunii şi a corespondenţei internaţionale parvenite.