MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Serviciul relații externe

 

 

Iurie Mahu - șef interimar 
str. V. Alecsandri 1, biroul 511, 
telefon: 067444223
e-mail: 

Nr.

Funcția

Nume  Prenume

telefon

E- mail

1.   Șef direcție   Iurie Mahu   0 674 44 223 serviciulanalitic@ocp.gov.md 
         
         
         


Nr.
Funcția
Nume Prenume
telefon
E-mail
1. Șef de direcție Iurie Mahu 0 674 44 223 serviciulanalitic@ocp.gov.md 
  
 
Sarcinile de bază a Serviciului Relaţii Externe:
a) dezvoltarea relaţiilor de colaborare a INP cu instituţiile şi organizaţiile internaţionale şi europene, prin încheierea acordurilor de colaborare şi schimb de experienţă;
b) colaborarea cu organizaţiile guvernamentale şi non-guvernamentale la nivel naţional şi internaţional în domeniul elaborării programelor;
c) asigurarea elaborării propunerilor de programe/proiecte ce pot fi finanţate din fonduri europene şi internaţionale, coordonarea şi monitorizarea implimentării acestor programe;
d) coordonarea procesului de identificare a fondurilor în vederea dezvoltării sistemului de probaţiune.
e) Asigurarea asistenţei de specialitate şi a consultanţei generale şi specifice în domeniu.
 
 
Atribuţiile Serviciului:
a) identificarea  instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale şi europene potenţiali parteneri de colaborare cu INP;
b) supravegherea procesului de acordare a asistenţei şi consilierii la etapa identificării instituţiilor internaţionale;
c) înaintarea propunerilor privind încheierea acordurilor de colaborare;
d) negocierea condiţiilor acordurilor de colaborare cu potenţialii subiecţi a acordurilor;
e) asigurarea încheierii acordurilor de colaborare între INP şi instituţiile internaţionale şi europene;
f) asigurarea încheierii acordurilor de colaborare cu diferite organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale în vederea cooperării elaborării şi implementării programelor;
g) analiza şi înaintarea propunerilor de elaborare a programelor de resocializare şi prevenire a riscului de recidivă;
h) identificarea programelor şi partenerilor implicaţi în aceste programe;
i) coordonarea procesului de elaborare a mecanismului de acordare a asistenţei în elaborarea programelor;
j) urmărirea modului de acordare a asistenţei personalului implicat în elaborarea programelor;
k) supravegherea procesului de punere în aplicare a programelor;
l)  asigurarea identificării instituţiilor potenţial donatoare de fonduri;
m) stabilirea relaţiilor de parteneriat cu organizaţiile financiare şi non-financiare naţionale şi internaţionale;
n) coordonarea procesului corectitudinii utilizării fondurilor;
o) studierea experienței internaţionale în domeniul probaţiunii şi înaintarea propunerilor privind preluarea celor mai bune practici pentru a fi implementate la nivel naţional;
p)  asigurarea organizării seminarelor, conferinţelor naţionale şi internaţionale în domeniul probaţiunii;
q) organizarea deplasărilor de serviciu a colaboratorilor INP;
r) asigurarea traducerii materialelor informative în domeniul probațiunii şi a corespondenţei internaţionale parvenite;
s) analiza rapoartelor de activitate lunare/trimestriale/semestriale în vederea identificării atît a bunelor practici naționale şi internaţionale cît și a lacunelor în activitate.
ş) monitorizarea presei şi a opiniei publice pentru asigurarea cunoaşterii atitudinii publicului privind iniţiativele lansate de Inspectoratul Naţional de probaţiune;
 
 
Serviciul are dreptul:
a) să solicite de la subdiviziunile structurale şi teritoriale ale INP informaţia necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu;
b) să participe la şedinţele autorităţilor administraţiei de stat şi neguvernamentale la care se discută chestiuni de serviciu;
c) să înainteze propuneri de soluţionare şi optimizare a activităţii serviciului;
d) să organizeze şi să participe la activităţi de instruire a personalului (conferinţe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.;
e) să reprezinte serviciul în cadrul reuniunilor organizate atît în cadrul INP-ului, cît şi în afara lui.