MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Direcția probațiune

Nr.

Funcția

Nume Prenume

telefon

E-mail

1.  Șef direcție  Alla Sorocean
 nonprevativ@probatiune.gov.md
2.  Specialist principal  Maria Crețu
 minori@probatiune.gov.md
3.  Specialist superior  Victoria Vilidniuc
 spsp@probatiune.gov.md