MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Direcția probațiune

Direcţia probaţiune

Nume Prenume

Telefon

E-mail

Şef direcţie

Sorocean Alla

0-674-41-142

dp.inp@probatiune.gov.md

Specialist principal

Sclearuc Adela

0-674-41-142

dp.inp@probatiune.gov.md

Specialist principal

Juvală Ala

0-674-44-117

minori@probatiune.gov.md