MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Funcții vacante

FORMULAR DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE.doc

- lista candidatilor admisi la proba scrisa pentru 18.01.2017

11.01.2017 Anunț cu privire la prelungirea concursului în BP Dubasari 

03.01.2017 Anunț cu privire la plelungiarea concursului în birouri de probațiune

21.12.2017 Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante în cadrul biroului de probațiune Dubăsari

Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Direcției financiare și Serviciul audit intern 

15.12.2017 Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Direcției resurse umane

14.12.2017 Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

- Lista candidaților care au promovat concursul din 17.12.2017

- Lista candidaților vare au susținut interviul 17.12.2017

-Lista candidaților admiși la interviu - 17.11.2017

- Tabel generalizat - proba scrisă și interviul din 04.12.2017

- Lista candidaților care au promovat concursul 04.12.2017

- Lista candidaților care au susținut interviul 04.12.2017

- Lista candidaților admiși la interviu 04.12.2017

-Lista candidaților admiși la proba scrisă 04.12.2017

- 29.11.2017 Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante în SERVICIUL_AUDIT_INTERN.PDF

- 30.11.2017 Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante în Direcția financiară INP.PDF