MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Ședința Comitetului de Coordonare al Programului Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”

 La 05.12.2019 are loc cea de-a 4-a Ședință a Comitetului de Coordonare al Programului Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”. În cadrul acestei ședinței s-au întrunit Șeful Oficiului CoE la Chișinău, Managerul de program, reprezentanți ai Ministerului Justiției, reprezentanți ai Autorității Naționale a Penitenciarelor, Inspectoratului Național de Probațiune, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor, Oficiul Avocatului Poporului, Institutul Național al Justiției etc. Acest program este ca parte a asistenței continue acordată autorităților din Republica Moldova, în cadrul Planului de acțiune al CoE pentru Republica Moldova 2017-2020, și prevede o aliniere mai strânsă a sistemului de justiție penală din țară, inclusiv a celui Penitenciar și de probațiune, la standardele și recomandările CoE. Pe lângă componentele de bază pe care le asigură programul, acesta asigură și implementarea mai eficientă și mai țintită a măsurilor și sancțiunilor comunitare în scopul susținerii reintegrării sociale a persoanelor în conflict cu legea. Datorită acestui Program, metodele și tehnicile folosite în probațiune au fost îmbunătățite, iar capacitățile personalului sunt consolidate pentru implementarea acestora, organizarea și managementul sarcinilor de probațiune sunt consolidate în conformitate cu recomandările CoE și a bunelor practici europene, cooperarea cu alți actori din sistemul de justiție penală este îmbunătățită.

Share.

Galerie foto