MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Reintegrarea minorilor în conflict cu legea și alternativele la detenție

  cooperare regională pentru drepturile copilului, România-Republica Moldova. De asemenea, la ședință au participat reprezentanții societăților civile din cadrul Fundației Regina Pacis și Asociația pentru Justiția Penal Participativă.

Scopul acestei ședințe a fost identificarea alternativelor măsurilor de detenție, schimbul de experiențe în procesul de reintegrare a minorilor la etapa presentențială, dar și la etapa postsentențială. Discuțiile s-au axat pe prezentarea modelului francez de reinserție a minorilor în conflict cu legea, modul de organizare și funcționare a Centrelor de reinserție, aplicabilitatea legislației franceze în acord cu prioritizarea drepturilor minorilor și acționarea în interesul minorilor. A fost prezentat modelul reintegrării minorilor în conflict cu legea în sistemul de probațiune din Republica Moldova, dar și în cadrul societăților civile și eficacitatea conlucrării Inspectoratului Național de Probațiune cu ONG-urile sus menționate.
La finele ședinței s-a optat pentru unificarea eforturilor comune, atât la nivel național cât și internațional, întru racordarea serviciilor oferite de către sistemul de probațiune din Republica Moldova la standardele europene, și anume preluarea bunelor practici de la sistemul francez de reinserție a minorilor. Fapt ce determină crearea Centrului de Consiliere și Reabilitare după modelul francez ca și alternativă la arestul preventiv aplicat minorilor.
 
Share.

Galerie foto